Άνοιγμα αρχείων

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κοινές Ρυθμίσεις>
<Ρυθμ. Προσπέλασης Αποθηκευμένων Αρχείων>
<Αλλαγή προεπιλ ρυθ (Εκτ από Μέσα Μνήμης)>
<Χαρτί>:<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσ.>, <Συρτάρι 1>, <Συρτάρι 2>
Όχι
C
Favorite Settings
<Αρ. Αντιγράφων>:<1>-<9999>
Όχι
C
Favorite Settings
<Κατάσταση Χρώματος>:<Χρώμα>, <Άσπρο & Μαύρο>
Όχι
C
Favorite Settings
<2-Όψεις>:<Off (απενεργοπ.)>, <Τύπος Βιβλίου>、<Τύπος Ημερολογίου>
Όχι
C
Favorite Settings
<Ανάλυση>:<600 dpi>, <1200 dpi>
Όχι
C
Favorite Settings
<Μεγέθ. Περιοχής Εκτ.>:<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Όχι
C
Favorite Settings
<Ορισμός Λεπτομερ. PDF/XPS>:
<N σε 1>: <Off (απενεργοπ.)>, <2 σε 1>, <4 σε 1>, <6 σε 1>, <8 σε 1>, <9 σε 1>, <16 σε 1>
<Περιοχή Εκτύπωσης>: <Όλες οι Σελίδες>, <Καθορισμένες Σελίδες>
<Προσαρμ. σε Μέγ. Χαρτ.>: <Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
<Σελιδοποίηση>: <Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
<Κουκκίδες (ράστερ)>: <Διάχυση Σφάλματος> (<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>), <Ανάλυση/Διαβάθμιση> ( <Κείμενο>(<Ανάλυση>,<Τόνοι>), <Κατάσταση Γραφικών> (<Ανάλυση>, <Τόνοι>), <Εικόνα>(<Ανάλυση>, <Τόνοι>) )
Όχι
C
Favorite Settings
<Ορισμ.Λεπτομ.JPEG/TIFF>:
<Περιοχή Εκτύπωσης>: <Όλες οι Σελίδες>, <Καθορισμένες Σελίδες>
<Μεγέθυνση/Σμίκρυνση>: <Off (απενεργοπ.)>, <Αυτ.>
<Προσανατολ. Εικόνας>: <Αυτ.>, <Πάντα Κατακόρυφα>, <Πάντα Οριζόντια>
<Θέση Εκτύπωσης>: <Αυτ.>, <Πάντα Κέντρο>, <Πάντα Επάνω Αριστερά>
<Κουκκίδες (ράστερ)>: <Ανάλυση>, <Τόνοι>, <Διάχυση Σφάλματος>
Όχι
C
Favorite Settings
<Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
<Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπωσης>
<Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπωσης>: <Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Επιλ. Κατά τη Σύνδ. Μέσ. Μνήμης>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
80YS-06K