Διαχείριση Συσκευής

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πληροφοριακές Ρυθμίσεις Συσκευής>
<Όνομα Συσκευής>
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Θέση>
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Κατάστ. Εργ. Πριν από Πιστ.>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Περιορ. Πρόσβ. σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
<Εκτύπωση>: <Off>, <On>
<Λήψη>: <Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Off>:
<Ανάκτ.Ημερ.μεΛογ.Διαχ.>: <Δεν Επιτρέπεται>, <Επιτρέπεται>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ανάκτηση Ημερολογ. Πιστοποίησης Δικτύου>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Περιορισμός Πρόσβασης Τεχνικού>
<Off>, <Off (Απαιτείται Πιστοποίηση)>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απαγόρευση Αρχικ. Συνθ. Διαχειριστή>
<Off>, <On>
Όχι
Όχι
-
<Περιορισμός Λειτουργ. Ειδικής Κατάστασης>
<Off>, <On>
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
80YS-06U