Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας>
<Ρυθμίσεις Τρέχουσας Ημερομηνίας/Ώρας>: Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας (αριθμός 12 ψηφίων)
Ναι
Όχι
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Θερινής Ώρας>: <On>, <Off>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Έναρξη> (<Μήνας>/<Ημέρα>/<Ώρα> (0 έως 23)),
<Τέλος> (<Μήνας>/<Ημέρα>/<Ώρα> (0 έως 23))
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ζώνη Ώρας>: UTC-12:00 σε UTC+01:00 σε UTC+14:00
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μορφή Ώρας>
<24 Ώρες>, <12 Ώρες>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς>
0 λεπ.=Off, 10 έως 50 δευτερόλεπτα σε βήματα των 10 δευτερολέπτων, 1 έως 2 έως 9 λεπτά σε βήματα του ενός λεπτού
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Περιορισμός Χρόνου Αυτόματης Επαναφοράς>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λειτουργία μετά από Αυτόματη Επαναφορά>
<Προεπιλεγμένη Λειτουργία>, <Επιλεγμένη Λειτουργία>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αυτ. Τερματισμού Λειτ/γίας>
0 ώρ.=Off, 1 έως 4 έως 8 ώρες σε βήματα μίας ώρας
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<ΕβδομαδιαίοςΠρογρ.Αυτ.Τερματ.Λειτ/γίας>
<Κυριακή> έως <Σάββατο>, 00:00 έως 23:59, σε βήματα ενός λεπτού
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιτρέπ.Κατ.Αναστ.κατά τη διάρκ.σφάλμ.>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αυτόματης Αναστολής Λειτουργίας>
10 δευτ., 1 λεπ., 2 λεπ., 10 λεπ., 15 λεπ., 20 λεπ., 30 λεπ., 40 λεπ., 50 λεπ., 1 ώρ., 90 λεπ., 2 ώρ.
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής>
<Χαμηλή Τιμή>, <Υψηλή Τιμή>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εβδομαδ. Προγρ. Αυτ.Αναστολής Λειτ/γίας>
<Κυριακή> έως <Σάββατο>, 00:00 έως 23:59, σε βήματα ενός λεπτού
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρονικές Ρυθμ. για Αυτ. Ρύθμιση Τόνων>
<Κυριακή> έως <Σάββατο>, 00:00 έως 23:59, σε βήματα ενός λεπτού
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρον. Ρυθμ.Εξόδου από Εξ. Ενέργ./Αναστ.>
00:00 έως 23:59, σε βήματα ενός λεπτού
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
80YS-05S