Ρυθμίσεις/Καταχώριση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή ανάλογα με το περιβάλλον και τις ανάγκες σας, διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο. Η οθόνη Ρυθμίσεις/Καταχώριση εμφανίζεται επιλέγοντας <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού ρύθμισης που μπορούν να διαμορφωθούν.
Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
Ορισμένες αλλαγές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται αμέσως, ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε ένα από τα παρακάτω.
Επιλέξτε <Ναι> στην οθόνη, επιβεβαιώνοντας ότι επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές.
Επιλέξτε <Εφαρμ.ΑλλαγώνΡυθμ.> στην οθόνη <Αρχική>.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
80YS-05J