Καθορισμός ρυθμίσεων Ethernet

Το Ethernet είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις μεθόδους επικοινωνίας εντός ενός τοπικού δικτύου. Κανονικά, το σύστημα επικοινωνίας (ημιαμφίδρομο/πλήρως αμφίδρομο) και ο τύπος Ethernet (100Base-TX/10Base-T) μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα. Μπορείτε να τα ορίσετε ξεχωριστά αλλάζοντας τη ρύθμιση στη χειροκίνητη λειτουργία. Καταχωρήστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.
Η επιλογή <Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet> υπάρχει για την κύρια γραμμή και για τη δευτερεύουσα γραμμή. Διαμορφώστε κάθε επιλογή όπως απαιτείται.
1
Επιλέξτε <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>.
Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις Ethernet για τη δευτερεύουσα γραμμή, επιλέξτε <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>.
3
Επιλέξτε εάν οι ρυθμίσεις Ethernet θα διαμορφωθούν αυτόματα ή χειροκίνητα.
Κανονικά ορίστε την επιλογή <Αυτ. Αναγνώριση> σε <On>. Το σύστημα επικοινωνίας και ο τύπος Ethernet εντοπίζονται και διαμορφώνονται αυτόματα.
Αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων Ethernet
1
Επιλέξτε <Αυτ. Αναγνώριση> <On>.
Χειροκίνητη διαμόρφωση ρυθμίσεων Ethernet
1
Διαμόρφωση ρύθμισης για την απενεργοποίηση του Αυτόματου εντοπισμού.
Επιλέξτε <Αυτ. Αναγνώριση>  <Off>.
2
Επιλέξτε <Κατάσταση Επικοινωνίας> και επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας.
<Ημι-Αμφίδρομη>
Στέλνει και λαμβάνει δεδομένα επικοινωνίας εναλλάξ. Επιλέξτε όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευή δικτύου που χρησιμοποιεί ημι-αμφίδρομη επικοινωνία.
<Πλήρως Αμφίδρομη>
Στέλνει και λαμβάνει δεδομένα επικοινωνίας ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση στα περισσότερα περιβάλλοντα.
3
Επιλέξτε <Τύπος Ethernet> και επιλέξτε τον τύπο Ethernet.
Επιλέξτε <10BASE-T>, <100BASE-TX>, or <1000BASE-T> in <Τύπος Ethernet>.
80YS-00S