Διαμόρφωση επικοινωνίας δεδομένων συστήματος

Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα απαιτούνται για τη χρήση της δευτερεύουσας γραμμής για την εκτέλεση επίλυσης ονομάτων DNS και επικοινωνίας δεδομένων μέσω διακομιστή μεσολάβησης. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τον καθορισμό αυτών των ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση διεύθυνσης διακομιστή DNS και οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για τη δευτερεύουσα γραμμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένη επικοινωνία δεδομένων συστήματος, όπως η χρήση της δευτερεύουσας γραμμής για πρόσβαση σε διακομιστή διανομής υλικολογισμικού. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανονική σύνδεση στο Internet. Όταν χρησιμοποιείτε διακομιστή DNS ή διακομιστή μεσολάβησης για τη δευτερεύουσα γραμμή για εφαρμογές εκτός από την επικοινωνία δεδομένων συστήματος, καταχωρήστε τις διευθύνσεις και τους αριθμούς θυρών για χρήση με τη δευτερεύουσα γραμμή στις ρυθμίσεις της κύριας γραμμής.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings] [Settings for System Data Communication].
4
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Ρύθμιση του DNS της δευτερεύουσας γραμμής
1
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS στο [IPv4 DNS Settings], ανάλογα με το περιβάλλον σας.
Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης της δευτερεύουσας γραμμής
1
Επιλέξτε [Use Proxy].
2
Εισαγάγετε τη διεύθυνση και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
3
Για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε [Use Proxy Authentication] και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
80YS-011