Ρύθμιση της σύνδεσης με τη χρήση της κατάστασης πατήματος ενός κουμπιού για WPS

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει το WPS (Ρύθμιση προστατευόμενου Wi-Fi), μπορείτε να ρυθμίσετε μία σύνδεση εύκολα με το κουμπί WPS.
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>  <Κατάσταση WPS: Πίεση Πλήκτρου>  επιλέξτε <Ναι> στην οθόνη επιβεβαίωσης πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή
Όταν εντοπιστεί ο δρομολογητής ασύρματου LAN και ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η οθόνη <Σε σύνδεση.>.
Ανάλογα με τη συσκευή δικτύου, ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί WPS για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Για βοήθεια, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
Εάν έχει επιλεγεί χρήση πιστοποίησης WEP από τον ασύρματο δρομολογητή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση σύνδεσης μέσω WPS.
80YS-009