Χρήση μέσων μνήμης όπως μνήμη USB

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σε υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο μέσω μέσων μνήμης που συμμορφώνονται με το πρότυπο USB. Απαιτούνται προετοιμασίες για τη χρήση μέσων μνήμης. Χρήση μέσων μνήμης
80YS-032