Αν η συσκευή δεν λειτουργεί

Αν προκύψει πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία πριν επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.

Δείτε πρώτα αυτό

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη;

Όταν προκύπτει σφάλμα ή πρόβλημα κατά τη λειτουργία της συσκευής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας αριθμός που ξεκινά με «#» (κωδικός σφάλματος)

Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία  (Εξοικονόμηση Ενέργειας);

Αν είναι αναμμένη, πατήστε   (Εξοικονόμηση Ενέργειας) για να ακυρώσετε την κατάσταση αναστολής.

Η συσκευή συνδέεται σωστά με τον υπολογιστή;

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου της συσκευής και του υπολογιστή.
Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύωσης

Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται στις λειτουργίες του υπολογιστή

Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται μολονότι είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την (Απενεργοποίηση της συσκευής). Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά, περιμένετε 10 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής κι έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά (Ενεργοποίηση της συσκευής).

Ελέγξτε εάν το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί σωστά.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, δείτε την ενότητα Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης.

Ελέγξτε αν η διεύθυνση IP της συσκευής είναι σωστή.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP και αλλάξτε τις αν είναι λανθασμένες. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης.

Όταν εμφανίζεται η οθόνη πιστοποίησης (οθόνη σύνδεσης)

Συνδεθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Όταν εμφανίζεται η οθόνη πιστοποίησης (οθόνη σύνδεσης), πρέπει να συνδεθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για να συνεχίσετε να χειρίζεστε τη συσκευή.
Σύνδεση στη συσκευή
80YS-08L