Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Αν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού, εμφανίζονται στην οθόνη ένα μήνυμα, η τοποθεσία εμπλοκής και η διαδικασία επίλυσης. Αν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα της εμπλοκής χαρτιού από την οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθεσίες εμπλοκής χαρτιού για να διορθώσετε την εμπλοκή χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση της εμπλοκής χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας.
Μην αφαιρείτε το μπλοκαρισμένο χαρτί τραβώντας το με δύναμη από τη συσκευή. Εάν αφαιρέσετε το χαρτί ασκώντας δύναμη, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στα εξαρτήματα της συσκευής.
Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Όταν έχουν αφαιρεθεί όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά, απομακρύνετε αμέσως τα χέρια σας από τη συσκευή και τις προαιρετικές μονάδες, έτσι ώστε να μην πιαστούν στους κυλίνδρους τα ρούχα και τα χέρια σας.
Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση της εμπλοκής χαρτιού
Όταν αφαιρείτε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή. Τα δεδομένα που επρόκειτο να εκτυπωθούν θα διαγραφούν όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Όταν το χαρτί σκίζεται, φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια χαρτιού.

Εάν προκύπτει συχνά εμπλοκή χαρτιού

Τοποθεσίες εμπλοκής χαρτιού

Για πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες εμπλοκής χαρτιού και τη μέθοδο αφαίρεσης του μπλοκαρισμένου χαρτιού, ανατρέξτε στο ακόλουθο διάγραμμα και αναφορές.
Το χαρτί μπορεί να μην έχει μπλοκαριστεί στην τοποθεσία που ελέγχετε. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε όλες τις τοποθεσίες.
Η οθόνη που υποδεικνύει ότι υπάρχει εμπλοκή χαρτιού, εμφανίζεται συνεχώς έως ότου αφαιρεθεί το μπλοκαρισμένο χαρτί.
Μην αφαιρέσετε χαρτί από τοποθεσία διαφορετική από εκείνη που εμφανίζεται στην οθόνη ως τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού και σε άλλες τοποθεσίες ή απουσία σελίδων σε έξοδο εγγράφων.
80YS-093