Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν προκύψει πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα στοιχεία. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί ή απαιτείται επιθεώρηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.

Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε;

80YS-08K