Priročniki in njihova vsebina

Spodaj navedena navodila so priložena napravi. Po potrebi jih preberite.
Pomembni varnostni napotki
Vsebina tega priročnika je namenjena preprečevanju poškodb lastnine in uporabnikov naprave ter drugih.
Navodila za postavitev in začetek uporabe
V priročniku so navedene nastavitve, ki jih morate nastaviti za prvi vklop naprave, ter postopek namestitve programske opreme in gonilnika.
Navodila za uporabo (ta priročnik)
V tem priročniku so opisane vse funkcije naprave. Po informacijah lahko brskate s pomočjo kategorij ali iščete ključno besedo po straneh na izbrano temo. Uporaba Navodila za uporabo
Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)
V tem priročniku je opisana uporaba tiskalnika PS/PCL/UFR II.
V_201012
Priročnike z  si lahko ogledate tukaj: tukaj.
810U-0A9