Določanje velikosti in vrste papirja v kaseti za papir

1
Vložite papir v kaseto za papir. Osnovni način nalaganja papirja
Ko odprete kaseto za papir, so trenutne nastavitve za papir prikazane na vrhu zaslona.
Če je možnost <Potrdite pri nalaganju papirja v pladenj> nastavljena na <Vkl.>, se po vstavitvi predala za papir prikaže zaslon s pozivom, naj uporabnik preveri nastavitve papirja. <Potrdite pri nalaganju papirja v pladenj>
Če želite nastavitve papirja konfigurirati pozneje, izberite <Nastavitve papirja> na zaslonu <Domov>.
2
Preverite velikost papirja, ki je prikazana.

Če je prikazana velikost papirja drugačna od velikosti naloženega papirja, papir morda ni naložen pravilno. Znova naložite papir.
3
Če je prikazana velikost ali vrsta papirja drugačna od velikosti ali vrste naloženega papirja, izberite <Nastavitve papirja> in izberite vir papirja, v katerem je naložen papir.
4
Izberite velikost papirja.
O nastavitvi <Poljubna velikost>
Če morate pogosto spremeniti papir, ki ga nalagate, izberite možnost <Poljubna velikost>, da zmanjšate število korakov, ki jih morate vsakič izvesti za spremembo nastavitve. Prikažete lahko tudi sporočilo o napaki, če se nastavitev v gonilniku tiskalnika znatno razlikuje od velikosti naloženega papirja. <Neuj. vel. pap. za vir pap. proste vel.>
Če naložite papir velikosti po meri
5
Izberite vrsto papirja.
O nastavitvi <Poljubno>
Če morate pogosto spremeniti papir, ki ga nalagate, izberite možnost <Poljubno>, da zmanjšate število korakov, ki jih morate vsakič izvesti za spremembo nastavitve. Vendar upoštevajte, da ta nastavitev omogoča tiskanje, tudi če se vrsta papirja, nastavljena v gonilniku tiskalnika, in dejanska vrsta papirja, naloženega v napravi, razlikujeta.
Če je vrsta papirja v gonilniku tiskalnika nastavljena na [Samodejno], naprava deluje enako kot pri vrsti papirja [Navaden 1].
Če želite preveriti podrobne nastavitve za vrsto papirja, izberite <Podrob.> izberite vrsto papirja, ki jo želite preveriti.
810U-022