Osnovni postopki

V tem poglavju so opisani osnovni postopki (na primer uporaba nadzorne plošče ali vstavljanje papirja in dokumentov), ki se pogosto izvajajo za uporabo funkcij naprave.

Deli in njihove funkcije

V tem poglavju so opisani zunanji in notranji deli stroja ter njihove funkcije, način uporabe tipk na nadzorni plošči in prikaz na zaslonu. Deli in njihove funkcije

Vklop naprave

V tem razdelku je opisano, kako vklopite in izklopite napravo. Vklop naprave

Uporaba nadzorne plošče

V tem razdelku je opisano, kako lahko s tipkami na nadzorni plošči izvajate različne postopke, na primer prilagajate in pregledujete nastavitve. Uporaba nadzorne plošče

Prijava v napravo

V tem poglavju je opisano, kako se prijavite, če se prikaže zaslon za prijavo. Prijava v napravo

Vlaganje papirja

V tem poglavju so navodila za vstavljanje papirja v kaseto za papir in v večnamenski podstavek. Nalaganje papirja

Prilagajanje zaslona <Domov>

V tem razdelku je opisano, kako prerazporedite prikazane elemente za preprostejšo uporabo zaslonov, prikazanih na zaslonu <Domov>.Prilagajanje zaslona <Domov>

Izbira nastavitev zvoka

V tem razdelku je opisano, kako nastavite glasnost različnih zvokov naprave, na primer tistih, ki se predvajajo ob napakah.Nastavitev zvokov

Vstop v način mirovanja

V tem poglavju je opisano, kako nastavite način mirovanja. Preklop v način pripravljenosti
810U-014