Samodejno prilagajanje registracije in intenzitete barv

Naprava izvede samodejno prilagajanje (umerjanje), da prepreči napačne registracije barv in zagotovi, da je originalna intenziteta barv pravilno reproducirana. Nastavite lahko čas in pogostost izvajanja umerjanja.
Napačna barvna registracija je pojav, do katerega pride, ko se položaj tiskanja za posamezne barve rahlo premakne, kar povzroči zamegljene rezultate tiskanja, ki niso ostri.
Slike z napačno registracijo barv
 
Slika brez napačne registracije barv
Intenziteta barv se nanaša na intenziteto barv, kot je rdeča, rumena, zelena, modra ali vijolična.
Intenziteta barv ni reproducirana
Izvirnik
Intenziteta barv je reproducirana
Pogosto umerjanje lahko vpliva na življenjsko dobo kartuše s tonerjem.
Izvajanje umerjanja, ko je raven tonerja nizka, lahko negativno vpliva na barvno ravnovesje. Če se simptom pojavi, priporočamo, da zamenjate kartušo, v kateri primanjkuje tonerja. Preverjanje preostale količine potrošnega materiala
Samodejno umerjanje se izvede glede na spremembe v stanju in okolju naprave.
1
Izberite <Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Nast. za samod. polno umerjanje>.
2
Nastavite <Čas. za samod. polno umer. ob zagonu> in <Pogostost samod. polnega umerjanja>.
Čas. za samod. polno umer. ob zagonu
Določite uro za samodejno umerjanje po vklopu naprave.
Pogostost samod. polnega umerjanja
Nastavite pogostost za samodejno izvajanje umerjanja. Če pogosto prihaja do napačne registracije barv, to možnost nastavite na <Visoka>.
810U-08A