Zmanjšanje porabe tonerja pri barvnem tiskanju

Fiksiranje prekomerne količine tonerja na papir lahko povzroči napake pri barvnem tiskanju, kot so sence prejšnjih slik ali znaki ali črte z visoko gostoto. Napako lahko odpravite tako, da zmanjšate količino tonerja za fiksiranje.
Ta funkcija lahko izboljša navedene napake.
Razmazan toner okoli območji natisnjenih slik z močnimi barvami
Šibko fiksiranje tonerja v okolju z nizko temperaturo
Potemnitev slik, natisnjenih na prosojnice v času projekcije
Učinek uporabe te funkcije na kakovost barvnega tiskanja je lahko obraten.
1
Izberite <Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje> <Nastavitev kakovosti slike> <Pril. kol. tonerja za barvni tisk>.
2
Izberite nastavitev količine tonerja in pritisnite .
<Izkl.> tiska s standardno količino tonerja.
<Nivo 1> tiska močna barvna območja z nekoliko manjšo količino tonerja kot standardna.
<Nivo 2> običajno tiska z zmanjšano količino tonerja.
810U-08E