Nastavitev gradacije

Če se pri tiskanju slike gradacija rezultata tiskanja znatno razlikuje od izvirnega dokumenta, lahko izvedete prilagajanje (umerjanje), ki popravi gradacijo.
Pogosto umerjanje lahko vpliva na življenjsko dobo kartuše s tonerjem.
Izvajanje umerjanja, ko je raven tonerja nizka, lahko negativno vpliva na barvno ravnovesje. Če se simptom pojavi, priporočamo, da zamenjate kartušo, v kateri primanjkuje tonerja. Preverjanje preostale količine potrošnega materiala
Samodejno umerjanje se izvede glede na spremembe v stanju in okolju naprave.
1
Izberite <Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje> <Nastavitev kakovosti slike> <Polno umerjanje>.
2
Pritisnite .
810U-089