Vzdrževanje

To poglavje opisuje vzdrževanje in upravljanje naprave, kot sta redno čiščenje in zamenjava potrošnega materiala. Opisuje tudi vzdrževanje, ki ga ponuja Canon. Za več informacij o previdnostnih ukrepih med vzdrževanjem glejte razdelek Pomembni varnostni napotki.
Najkrajši dovoljen čas za zagotavljanje sestavnih delov za popravila in kartuše s tonerjem je sedem (7) let po ukinitvi izdelovanja modela naprave.

Osnovno čiščenje

 

Zamenjava potrošnega materiala

Drugo vzdrževanje in nastavljanje

 
810U-081