Uporaba drugih praktičnih funkcij upravljanja osebnega preverjanja pristnosti

Upravljanje osebnega preverjanja pristnosti ima poleg preverjanja pristnosti uporabnikov številne prednosti. V tem razdelku so opisane nekatere druge priročne funkcije, ki z osebnim preverjanjem pristnosti povečajo zmožnosti tiskalnikov/večfunkcijskih naprav, na primer upravljanje skupin uporabnikov.
Kontrolna ID oddelka
Uporabnike, registrirane v napravi, je mogoče organizirati v skupine, na primer oddelke, v katere spadajo, in upravljati glede na ID oddelka. Ta funkcija omogoča preverjanje skupnega števila uporabljenih strani za posamezni ID oddelka ali nastavitev omejitve števila strani, ki jih lahko natisne posamezni oddelek, kar lahko pomaga znižati stroške. Nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
810U-041