<Sprejem>

V tem razdelku je opisano, kako izberete nastavitve za prejemanje.
<Izpis na obeh straneh>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, ali naj se prejeti dokumenti tiskajo na obe strani papirja.
<Zmanj. vel. RX>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, ali želite prejete dokumente pomanjšati tako, da bo celoten dokument natisnjen znotraj območja za tiskanje papirja.
<Noga strani pri SPR>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem>  <Skupne nastavitve>
Določite lahko, ali naj se na dnu prejetih dokumentov natisnejo podatki, na primer čas sprejema in številka strani.
810U-07J