<Dostop do datotek>

V tem poglavju so opisane nastavitve za tiskanje shranjenih datotek.
<Sprem. privz. nast. (tisk. s pomn. med.)>
<Nastavitev> <Nastavitve funkcije>  <Dostop do datotek>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve dostopa v shranjene datoteke>
Za funkcijo <Dostop v shr. dat.> lahko spremenite nastavitve, ki so shranjene kot privzete.
<Uporabi funkcijo Izpis>
<Nastavitev> <Nastavitve funkcije>  <Dostop do datotek>  <Nastavitve pomnilniškega medija>
Določanje te nastavitve omogoča tiskanje datotek iz pomnilniškega medija.Omejevanje uporabe pomnilniških medijev
<Izberite mož. pri pov. pomn. medija>
<Nastavitev> <Nastavitve funkcije>  <Dostop do datotek>  <Nastavitve pomnilniškega medija>
Nastavite lahko, ali naj se ob priključitvi pomnilniškega medija odpre zaslon z nastavitvami tiskanja.Povezovanje pomnilniške naprave USB
810U-07K