Nastavitev kakovosti slike

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Polno umerjanje>
Da
Ne
<Nast. za samod. polno umerjanje>
<Čas. za samod. polno umer. ob zagonu>: <Po tiskanju prvega posla>, <Pri vklopu napajanja>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Pogostost samod. polnega umerjanja>: <Normalno>, <Visoka>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Nastavi mesto tiskanja>
<Vzorčni izpis>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
<Večnamenski podstavek>
<Navp. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>, <Vod. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>>, <Vodorav. prilag. (1. str. za 2-stransko)>
Da
Ne
<Kaseta 1>
<Navp. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>, <Vod. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>>, <Vodorav. prilag. (1. str. za 2-stransko)>
Da
Ne
<Kaseta 2>*
<Navp. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>, <Vod. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>>, <Vodorav. prilag. (1. str. za 2-stransko)>
Da
Ne
<Kaseta 3>*
<Navp. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>, <Vod. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>>, <Vodorav. prilag. (1. str. za 2-stransko)>
Da
Ne
<Kaseta 4>*
<Navp. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>, <Vod. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>>, <Vodorav. prilag. (1. str. za 2-stransko)>
Da
Ne
<Skupno>
<Navpična prilag. (1. str. za 2-stransko)>
Da
Ne
<Pril. kol. tonerja za barvni tisk>
<Izkl.>, <Nivo 1>, <Nivo 2>
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Specialna obdelava>
<Način prepreč. vzorca vodnih kapljic>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev temperature fiksiranja>
<Nizka>, <Standardno>, <Visoko 1>, <Visoko 2>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Način preprečevanja vihanja>
<Način 1>: <Izkl.>, <Vkl.>
<Način 2>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Način preprečevanja zdrsa papirja>
<Izkl.>, <Način 1>, <Način 2>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Samod. čiščenje sekund. transp. valjčka>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Način preprečevanja belih prog>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Popr. fiks. pri uporabi nav. papirja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Popr. fiks. na koncih pri nav. papirju>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Nač. pril. zap. obm. sl. za nav. papir>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Nač. pril. zapolnit. obm. za težek papir>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Način prepr. lepljenja zavihka kuvert>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
* Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
810U-062