Skupno

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve podajanja papirja>
<Avtomatska izbira izvora papirja>
<Tiskalnik>:
<Večnamenski podstavek>: <Izkl.>, <Vkl.>
Drugo: <Izkl.>, <Vkl.>
<Nast. skupine>: <Izkl.>, <Vkl.>
<Upor.Skup.>: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Dostop v shr. dat.>:
<Večnamenski podstavek>: <Izkl.>, <Vkl.>
Drugo: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Sprejem>:
<Večnamenski podstavek>: <Izkl.>, <Vkl.>
Drugo: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Drugo>:
<Večnamenski podstavek>: <Izkl.>, <Vkl.>
Drugo: <Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Optimalna produktivnost>:
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Zamenjava načina podajanja papirja>
<Večnamenski podstavek> in drugo: <Prioriteta hitrosti>, <Prior. str. za izpis.>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Potek časa ustavljenega opravila>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
od 0 do 5 do 999 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve odlaganja papirja>
<Ločevanje kompletov med postopki>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ločevanje postopkov med kopijami>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Število kopij> (od 1 do 10 do 9999)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve izpisovanja>
<Prioriteta izpisovanja>
<Tiskalnik>: <1>, <2>, <3>
<Dostop v shr. datot.>: <1>, <2>, <3>
<Drugo>: <1>, <2>, <3>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Konv. krom. barv za 2-barvni tisk>
<Vse kromatične barve>, <Podobne kromatske barve>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Samodejni izbris ustavljenih opravil>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
od 0 do 5 do 999 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
810U-064