Custom Settings

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Copies>
Od 1 do 9999
Da
C
Settings for Printer Settings
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Privzeti vir podajanja papirja>
<Avto>, <VNpodst.>, <Kaseta 1>, <Kaseta 2>, <Kaseta 3>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Tanek>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Heavy 5>, <Color>, <Recikl. 1>, <Recikl. 2>, <Labels>, <Papir z glavo 1>, <Papir z glavo 2>, <Papir z glavo 3>, <Papir z glavo 4>, <Papir z glavo 5>, <Papir z glavo 6>, <Papir z glavo 7>, <Pisemski 1>, <Pisemski 2>, <Envelope>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<2. stran večnam. podst. 2-str. lista>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>:<Off>, <Collate>, <Group>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Gostota>*1
<Cian>: –8 do +8; 0
<Magenta>: –8 do +8; 0
<Rumena>: –8 do +8; 0
<Črno>: –8 do +8; 0
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gostota (natanč. prilag)>*1
<Cian>:
<Visoko>: –8 do +8; 0
<Srednji>: –8 do +8; 0
<Nizko>: –8 do +8; 0
<Magenta>:
<Visoko>: –8 do +8; 0
<Srednji>: –8 do +8; 0
<Nizko>: –8 do +8; 0
<Rumena>:
<Visoko>: –8 do +8; 0
<Srednji>: –8 do +8; 0
<Nizko>: –8 do +8; 0
<Črno>:
<Visoko>: –8 do +8; 0
<Srednji>: –8 do +8; 0
<Nizko>: –8 do +8; 0
Da
C
Settings for Printer Settings
<Varčevanje tonerja>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gradacija>
<Standardno>, <Visoko 1>, <Visoko 2>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Ločljivost>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Ostrina (foto)>
-1 do +3; 0
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način specialnega glajenja>
<Način 1>, <Način 2>, <Način 3>, <Način 4>, <Način 5>, <Način 6>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Kor. količine tonerja>
<Normalno>, <Prioriteta grad.>, <Prioriteta besedila>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Nadzor vrstic>
<Prioriteta ločlj.>, <Prioriteta grad.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Prilagoditev širine>
<Prilagoditev širine>: <Vkl.>, <Izkl.>
<Cilj za prilag. širine>*1: <Tekst>, <Linija>, <Besedilo in črte>, <Vse>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Napredno glajenje>
<Napredno glajenje>: <Izkl.>, <Nivo 1>, <Nivo 2>
<Uporabi za grafiko>: <Vkl.>, <Izkl.>
<Uporabi za besedilo>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Glajenje gradacije>
<Glajenje gradacije>: <Izkl.>, <Nivo 1>, <Nivo 2>
<Uporabi za grafiko>: <Vkl.>, <Izkl.>
<Uporabi za slike>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izboljš. besedila za čb tisk>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
od –50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
od –50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
od –50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
od –50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
–50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: od 5 sekund do 300 sekund; 15 sekund
Da
C
Settings for Printer Settings
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Barvni način>
<Samod. (barvno/ČB)>, <Črno-belo>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Tisk stisnjene slike>
<Izpis>, <Prikaži napako>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
Ne
Ne
-
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
810U-066