Imaging

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Zoom>
<Off>, <Auto>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način ujemanja>
<Splošno>, <Perceptualno>, <Colorimetric>, <Živahna fotografija>, <Prenos profila>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Popr. foto. (samo barvno)>
<Photo Optimizer PRO>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Popr. rdečih oči>
<Popr. rdečih oči>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Stopnja popr. rdečih oči>: <Šibko>, <Standardno>, <Močno>
<Posvetlj. obraza>
<Posvetlj. obraza>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Stopnja posvetlj. obraza>: <Šibko>, <Standardno>, <Močno>
<Halftones>
<Ločljivost>, <Gradacija>, <Razpršitev napake>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Komp. sivin>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
810U-06A