PDF

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izboljšanje črt>
<Vkl.>, <On (Slim)>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Čisto črno besedilo>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Črni pretisk>*1
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Profil vira RGB>
<sRGB>, <Gama 1,5>,<Gama 1,8>, <Gama 2,4>,<Nič>, <Prenos profila>
Da
Ne
<Simulacijski profil CMYK>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Nič>, <Prenos profila>
Da
Ne
<Uporabi sivinski profil>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
Ne
<Profil izpisa>
<Tekst>: <Normalno>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Prenos profila>
<Grafika>: <Normalno>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Prenos profila>
<Slika>: <Normalno>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Prenos profila>
Da
Ne
<Način ujemanja>
<Perceptualno>, <Nasičenost>, <Colorimetric>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Tekst>: <Ločljivost>, <Gradacija>
<Grafika>: <Ločljivost>, <Gradacija>
<Slika>: <Ločljivost>, <Gradacija>
<Svetlost>*1
85–115 %; 100 %
Da
C
Settings for Printer Settings
<Kompozitni pretisk>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pretvorba sivin>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Enotni RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
810U-06C