Utility

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Initialize PCL Storage>
<Yes>, <No>
Ne
Ne
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>, <No>
Ne
Ne
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
Ne
Ne
-
810U-06F