XPS

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način ujemanja>
<Splošno>, < Perceptualno>, <Colorimetric>, <Živahna fotografija>, <Prenos profila>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Popr. foto. (samo barvno))>
<Photo Optimizer PRO>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Popr. rdečih oči>
<Popr. rdečih oči>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Stopnja popr. rdečih oči>*1: <Šibko>, <Standardno>, <Močno>
<Posvetlj. obraza>
<Posvetlj. obraza>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Stopnja posvetlj. obraza>*1 : <Šibko>, <Standardno>, <Močno>
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Tekst>: <Gradacija>, <Ločljivost>
<Grafika>: <Gradacija>, <Ločljivost>
<Slika>: <Gradacija>, <Ločljivost>
<Komp. sivin>
<Tekst>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Grafika>: <Vkl.>, <Izkl.>
<Slika>: <Vkl.>, <Izkl.>
<Pretvorba sivin>*1
<Tekst>: <sRGB>, <NTSC>, <Enotni RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Image>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
810U-06E