Nastavitve zaščite

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve overovitve sistema>
<Preverjanje sistema ob zagonu>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
810U-06Y