Kontrola uporabnikov

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Upravljanje overovitve>
<Nastavitev gesla skrbnika>
(največ 32 znakov)
Da
C
Authentication User Management
<Nastavitev kode PIN skrbnika>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vkl.>: Vnos kode PIN (največ 7 števk)
<Nastavitve podatkov o upravitelju sist.>
<ID in PIN skrbnika sistema>, <Ime upravitelja sistema>, <E-poštni naslov>, <Kontaktni podatki>, <Opomba>
Da
C
Department ID Management Settings
Če je izbrana možnost <ID in PIN skrbnika sistema>:
<Sistemska kontrolna ID>: 7654321 (največ sedem znakov)
<PIN upravitelja sist.>: 7654321 (največ sedem znakov)
<Kontrolna ID oddelka>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Department ID Management Settings
810U-06S