Zunanji vmesnik

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve USB>
<Uporabi kot USB napravo>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. AddOn gon. za USB napr. za shran.>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi USB pomnilnik>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omej. samod. namest. gon. tiskalnika>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
810U-05W