Prikaz dokumenta Korisnički vodič

U ovom se odjeljku opisuju oznake, gumbi, zasloni i ostale stavke koje se koriste u dokumentu Korisnički vodič. Upozorenja i mjere sigurnosti navedene su u priručniku „Važne sigurnosne upute“ koji se isporučuje uz uređaj. Pročitajte i te upute.
Oznake
Upozorenja vezana uz sigurnost, ograničenja i rukovanje uređajem, korisni savjeti te ostale informacije navedeni su pomoću oznaka u nastavku.
 
Označava upozorenje vezano uz postupke koji, ako se nepravilno izvode, mogu dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda. Uvijek se pridržavajte ovih upozorenja kako bi uređaj funkcionirao na siguran način.
 
Navodi mjeru opreza za sprečavanje rizika od tjelesne ozljede ili štete, a koja nije izazvana kvarom proizvoda zbog nepravilne upotrebe uređaja. Uvijek se pridržavajte ovih mjera opreza kako bi uređaj funkcionirao na siguran način.
Ukazuje na operaciju koju je potrebno provesti. Pročitajte ove točke pozorno i nipošto ne provodite opisane operacije.
Navodi važne zahtjeve i ograničenja za rad koji bi se uvijek trebalo pridržavati kod korištenja uređaja. Uvijek se pridržavajte tih važnih odredbi da biste izbjegli kvarove, mane ili oštećivanje imovine zbog nepravilnog rukovanja uređajem.
Ukazuje na pojašnjenja operacija ili sadrži dodatna objašnjenja za postupke.
Pokazuje korisne funkcije ili daje savjete za korištenje uređaja.
Tipke i gumbi
Tipke na upravljačkoj ploči i gumbi na zaslonu računala prikazani su na sljedeći način:
Tip
Primjer
Tipke na upravljačkoj ploči
Postavke prikazane na upravljačkoj ploči
<Postavke funkcija>
<Odustati?>
Gumbi i druga tekstna sučelja koja se prikazuju na zaslonu računala
[Preferences]
[OK]
//
, , i  na upravljačkoj ploči koriste se za odabir ciljne stavke, ali opis nije naveden u Korisničkom vodiču. Radnja za odabir stavke <XXXXX> koristeći ili i pritiskom na  prikazuje se kao što je navedeno u Korisničkom vodiču.
1
Odaberite <XXXXX>.
Zaslon
Zasloni koji se koriste u dokumentu Korisnički vodič odnose se na uređaj C1538P, osim ako nije drugačije navedeno. Ovisno o operacijskom sustavu koji koristite, zasloni prikazani u ovom priručniku mogu se donekle razlikovati od stvarnih zaslona. Izgled upravljačkog programa za pisač i softvera ovisi o verziji.
Ilustracije
Slike u Korisnički vodič slike su uređaja „C1538P“, osim ako je drugačije napomenuto.
8103-0AE