Priručnici i njihov sadržaj

Priručnici navedeni u nastavku isporučuju se uz uređaj. Potražite informacije u njima kada vam zatrebaju.
Važne sigurnosne upute
Sadržaj opisan u ovom priručniku namijenjen je prevenciji oštećenja imovine i ozljeda korisnika uređaja te drugih osoba.
Vodič za postavljanje
Ovaj priručnik opisuje početne postavke uređaja koje su potrebne kod prvog uključivanja i opisuje kako instalirati softver i upravljački program.
Korisnički vodič (ovaj priručnik)
U ovim su uputama opisane sve funkcije uređaja. Informacije možete pregledavati po kategoriji, a možete i unijeti ključnu riječ da biste potražili stranice o određenoj temi. Korištenje programa Korisnički vodič
Postavljanje uređaja (pisač PS/PCL/UFR II)
Ovaj priručnik opisuje kako koristiti pisač PS/PCL/UFR II.
V_201012
Za priručnike s  , pristupite ovdje.
8103-0A9