Postavke/Registriranje

Konfiguriranjem postavki opisanih u ovome poglavlju uređaj možete prilagoditi svojem okruženju i potrebama. Zaslon postavki/registracije prikazuje se odabirom opcije <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>.
U ovom se odjeljku opisuje što svaka stavka na izborniku postavki može konfigurirati.
Neke od postavki možda se neće prikazivati, ovisno o konfiguraciji dodatne opreme priključene na uređaj.
Neke se promjene neće primijeniti odmah, ovisno o postavkama. U tom je slučaju potrebno napraviti nešto od sljedećega.
Odaberite <Da> na zaslonu da biste potvrdili da želite izvršiti promjene.
Odaberite <Primij. podeš.promj.> na zaslonu <Početni prikaz>.
Ponovno pokrenite uređaj.
8103-05J