Unitatea principală

Nume
Canon C1538P / C1533P
Tip
Desktop
Rezoluţie pentru scriere
600 dpi x 600 dpi
Număr de tonuri
256
Hârtie compatibilă
Formate de hârtie
Sertarul pentru hârtie
Max: 216,0 mm x 297,0 mm
Min: 101,6 mm x 148,0 mm
Tava multifuncţională
Max: 216,0 mm x 355,6 mm
Min: 76,2 mm x 127,0 mm
Greutatea hârtiei
Sertar pentru hârtie: 60 g/m² - 163 g/m²
Tava universală: 60 g/m² - 216 g/m²
Tip hârtie
Timp de încălzire*1
După pornire
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală> este setată la <Pornit>: 2 secunde sau mai puţin*
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală> este setată la <Oprit>: 41 secunde sau mai puţin
*În funcţie de situaţie, aparatul nu porneşte rapid.
Revenirea din modul de hibernare
6 secunde sau mai puţin
Timp de ieşire a primei imprimări
Color: 6,3 secunde sau mai puţin
Alb-negru: 5,3 secunde sau mai puţin
Viteză de imprimare*2(Simplă A4/LTR, 100%)
C1538P
38 foi/minut (A4)
40 foi/minut (LTR)
C1533P
33 foi/minut (A4)
35 foi/minut (LTR)
Sistem/capacitate de alimentare cu hârtie
*3
Sertarul pentru hârtie
550 foi (80 g/m² / 75 g/m²)
640 foi (64 g/m²)
Altă hârtie decât cele de mai sus: înălţime 60 mm sau mai puţin
Tava multifuncţională
100 foi (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Altă hârtie decât cele de mai sus: înălţime 11 mm sau mai puţin
Capacitate a tăvii interioare
200 foi (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)*3
Sursă de alimentare
C1538P
220 V - 240 V c.a., 50/60 Hz, 3,7 A
C1533P
220 V - 240 V c.a., 50/60 Hz, 3,5 A
Consum de energie*1
Consum maxim de energie
1.500 W
Când aparatul se află în modul hibernare
1,1 W
Când întrerupătorul general este oprit
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală> este setată la <Pornit>: 1,1 W
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt. alim. generală> este setată la <Oprit>: 0,4 W
Dimensiuni
(l x A x Î)
458 mm x 464 mm x 443 mm
Greutate
(Cartuşele de toner se exclud)
Unitatea principală
Aproximativ 25 kg
Consumabile
Spaţiu de instalare
(l x A)
696 mm x 764 mm (Când sertarul pentru hârtie este tras afară şi tava multifuncţională este deschisă.)
*Lăsaţi un spaţiu de 100 mm sau mai mult în jurul aparatului.
Capacitate memorie
RAM: 2 GB
eMMC: 15 GB
Condiţii de mediu
Temperatură: 10 °C - 30 °C
Umiditate: 20 % – 80 % RH (fără condens)
*1 Poate varia în funcţie de mediu şi de condiţiile de utilizare a aparatului.
*2 Viteza de imprimare este măsurată pe baza testării interne utilizând formatul de hârtie A4/LTR cu un raport de imprimare de 100% faţă de original la imprimarea pe 1-faţă. Testarea internă este efectuată prin imprimarea continuă a aceleiaşi pagini pe hârtie simplă. Viteza de imprimare poate varia în funcţie de tipul de hârtie, de formatul de hârtie sau de direcţia de alimentare a hârtiei.
Dispozitivul poate fi întrerupt sau încetinit automat pentru a ajusta condiţia imprimantei, cum ar fi controlarea temperaturii unei anumite unităţi sau limitarea impactului asupra calităţii imaginii în timpul imprimării continue.
*3 Poate varia în funcţie de mediul de instalare şi de hârtia utilizată.
810J-0A1