Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului

Această secţiune descrie semnele, butoanele, ecranele şi alte elemente utilizate în Ghidul utilizatorului. Avertismentele şi atenţionările sunt prezentate, de asemenea, în „Instrucţiuni importante de siguranţă”, furnizate împreună cu aparatul. Consultaţi şi aceste instrucţiuni.
Marcaje
Precauţii cu privire la securitate, restricţii şi precauţii cu privire la manipularea aparatului, sfaturi folositoare şi alte informaţii sunt indicate folosind semnele de mai jos.
 
Indică un avertisment referitor la operaţiile care, dacă nu sunt corect executate, ar putea duce la decesul sau accidentarea gravă a persoanelor. Pentru a vă asigura că utilizaţi aparatul în siguranţă, respectaţi întotdeauna aceste avertismente.
 
Indică o măsură de prevedere pentru prevenirea riscului de vătămare personală sau de deteriorare a bunurilor, în afară de defectarea produsului în urma utilizării necorespunzătoare a aparatului. Pentru a vă asigura că utilizaţi aparatul în siguranţă, respectaţi întotdeauna aceste atenţionări.
Indică o operaţie care nu trebuie executată. Citiţi cu atenţie aceste articole şi aveţi grijă să nu executaţi operaţiile prezentate.
Indică cerinţe şi restricţii operaţionale importante, care trebuie respectate întotdeauna când se utilizează aparatul. Respectaţi întotdeauna aceste elemente importante pentru a evita funcţionarea defectuoasă, defecţiunile sau deteriorarea bunurilor din cauza operării incorecte a aparatului.
Indică o clarificare a unei operaţii sau conţine explicaţii suplimentare referitoare la o procedură.
Indică funcţii folositoare sau sfaturi pentru folosirea aparatului.
Taste şi butoane
Tastele de pe panoul de operare şi butoanele de pe ecranul computerului apar în următorul mod:
Tip
Exemplu
Taste de pe panoul de control
Setări afişate pe panoul de control
<Setări funcţie>
<Revocaţi?>
Butoane şi alte interfeţe text afişate pe ecranul computerului
[Preferences]
[OK]
//
, şi  de pe panoul de operare sunt utilizate pentru a selecta elementul ţintă din setări, dar descrierea acestora este omisă în Ghidul utilizatorului. Operaţia pentru a selecta <XXXXX> folosind sau şi apăsând  este reprezentată aşa cum se arată mai jos în Ghidul utilizatorului.
1
Selectaţi <XXXXX>.
Ecranul
Dacă nu este specificat altfel, ecranele folosite în Ghidul utilizatorului sunt cele pentru C1538P. În funcţie de sistemul de operare folosit, afişajele folosite în acest manual pot fi diferite faţă de cele de pe ecran. De asemenea, modul în care sunt afişate driverele şi software-ul de imprimantă poate fi diferit în funcţie de versiune.
Ilustraţii
Ilustraţiile utilizate în Ghidul utilizatorului sunt de la „C1538P”, dacă nu se menţionează altceva în mod special.
810J-0AE