Anexă

Acest capitol conţine specificaţii tehnice despre aparat, descrieri şi opţiuni, instrucţiuni despre cum să utilizaţi Ghidul utilizatorului, limite de responsabilitate, informaţii despre drepturi de autor şi alte informaţii importante pentru clienţi. Citiţi acest capitol în funcţie de necesitate.

Specificaţiile aparatului

Puteţi să verificaţi specificaţiile aparatului, mediul de reţea etc.

Utilizarea echipamentului opţional

Consultaţi această secţiune în scopul de a verifica echipamentul opţional şi opţiunile sistemului pentru a utiliza aparatul mai eficient.

Referinţele la manualul acestui aparat

Consultaţi secţiunea (secţiunile) următoare pentru a citi instrucţiuni despre utilizarea diverselor manuale şi a acestui manual (Ghidul utilizatorului), care vă ajută să înţelegeţi funcţiile şi procedurile de operare ale aparatului.

Altele

Această secţiune descrie operaţiunile de bază pentru sistemul de operare şi include limite de responsabilitate, informaţii despre drepturi de autor şi alte informaţii.
810J-098