Selectarea automată a sursei de hârtie adecvate pentru o anumită funcţie

Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia de selectare automată a sursei de hârtie pentru fiecare sursă de hârtie. Dacă această funcţie este setată la <Pornit>, aparatul selectează automat o sursă de hârtie care este încărcată cu hârtia de format corespunzător pentru fiecare lucrare de imprimare. De asemenea, când se termină hârtia din sursa de hârtie selectată, această funcţie permite continuarea imprimării prin trecerea de la acea sursă de hârtie la alta care este încărcată cu hârtie de acelaşi format.
Specificaţi întotdeauna <Pornit> pentru cel puţin una dintre sursele de hârtie. Dacă selectaţi <Oprit> pentru toate sursele de hârtie, nu puteţi finaliza procedura de setare.
1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>  <Selectare auto sursă hârtie>.
3
Selectaţi funcţia.
<Alta> vă permite să efectuaţi setări pentru o sursă de hârtie utilizată pentru imprimarea rapoartelor.
Dacă setaţi <Productivitate optimă> la <Pornit>, aparatul comută automat de la o sursă de hârtie la alta, înainte de a se goli prima sursă de hârtie.
4
Selectaţi <Pornit> pentru fiecare sursă de hârtie care doriţi să fie selectată automat.
Dacă aţi selectat <Imprimantă> în etapa 3
Setaţi dacă plasaţi mai multe surse de hârtie într-un grup. Dacă s-a specificat gruparea surselor de hârtie, selectarea sursei de hârtie se efectuează automat în cadrul unui grup, atunci când imprimaţi specificând oricare dintre sursele de hârtie care aparţin acelui grup. Pentru a specifica gruparea surselor de hârtie, selectaţi <Setări grup> setaţi<Utiliz. grup> la <Pornit> selectaţi sursa de hârtie selectaţi un grup în care doriţi să includeţi fiecare sursă de hârtie  selectaţi <Aplicare>.
810J-026