Intrarea în modul hibernare

Funcţia modului de hibernare reduce consumul de energie dezactivând temporar unele operaţii interne ale aparatului. Dacă nu va fi efectuată nicio operaţie pe aparat într-un anumit interval de timp, precum în timpul pauzei de masă, puteţi economisi energie apăsând butonul  (Economisire energie) de pe panoul de control.
În timpul modului de hibernare
Când aparatul intră în modul de hibernare,  (Economisire energie) luminează cu verde gălbui.
Situaţii în care aparatul nu intră în modul de hibernare
Când aparatul este în stare de funcţionare
Când indicatorul de date este aprins sau clipeşte
Când aparatul realizează o operaţiune precum ajustare sau curăţare
Când apare un blocaj de hârtie
Când este afişat ecranul meniului
Dacă opţiunea <Set. timp ieşire din mod ec.energ./hib.> este setată la <Oprit> când survine o eroare
Când se afişează ecranul pentru SSID/cheia de reţea pentru conexiune directă
Când setările sunt importate sau exportate
Ieşirea din modul Hibernare
Puteţi să apăsaţi  (Economisire energie) sau orice altă tastă de pe panoul de control pentru a ieşi din modul de hibernare.
Dacă doriţi să setaţi intervalul de hibernare automată
Puteţi utiliza setarea <Timp hibernare auto> pentru a plasa automat aparatul în modul hibernare. Dacă doriţi să modificaţi intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să intre automat în hibernare, urmaţi procedura de mai jos.
<Setare>  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Timp hibernare auto>   sau pentru a selecta intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să intre automat în modul de hibernare.
Puteţi seta intervalul de timp pentru intrarea automată în modul de hibernare în funcţie de ziua din săptămână. <Temporizator săptămânal hibernare auto>
Consumul de energie în modul de hibernare
Puteţi să setaţi cantitatea de energie pe care să o consume aparatul când se află în modul de hibernare. Urmaţi procedura de mai jos pentru a seta cantitatea de energie consumată în modul de hibernare.
<Setare>  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Utilizare energie în modul hibernare>  selectaţi <Mic> sau <Mare>.
Modificarea setării pentru modul de hibernare la ora specificată
Puteţi configura o setare astfel încât aparatul să treacă în modul de hibernare la ora specificată. De asemenea, puteţi configura o setare astfel încât modul de hibernare să fie activat la o anumită oră.
<Setare>  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Set. timp ieşire din mod ec.energ./hib.>   sau pentru a selecta intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să revină automat din modul de hibernare.
810J-02C