Curăţarea exterioară

Ştergeţi periodic suprafaţa aparatului pentru a o menţine curată.
1
Opriţi alimentarea şi scoateţi ştecărul din priză.
Oprirea aparatului
Verificaţi starea de funcţionare a aparatului înainte de a-l opri. Puteţi opri alimentarea chiar dacă aparatul efectuează o operaţiune, însă acest lucru poate duce la întreruperea operaţiunii sau la deteriorarea datelor.
2
Ştergeţi suprafaţa aparatului.
Umeziţi o cârpă moale cu apă sau cu detergent neutru diluat, stoarceţi-o bine şi ştergeţi aparatul.
Aşteptaţi până se usucă bine umezeala înainte de a trece la pasul următor.
3
Introduceţi ştecărul în priză şi porniţi aparatul.
Pornirea aparatului
810J-083