Verificarea numărului de pagini pentru imprimare

Puteţi verifica separat numărul total de pagini utilizate pentru printuri color şi pentru printuri alb-negru. Numărul de printuri include printuri de pe suporturi de memorie şi din listă, precum şi printuri de date din computere.
1
Selectaţi <Verificare contor> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Informaţii contor>.
3
Verificaţi numărul total de pagini imprimate.
<113: Total (Alb-negru/Mic)>
Afişează numărul total de pagini alb-negru imprimate.
<123: Total (Policrom + Monocrom/Mic)>
Afişează numărul total de pagini color imprimate.
<301: Imprimare (Total 1)>
Afişează numărul total de pagini imprimate.
Apăsaţi <Serviciu de monitorizare>  <Test Comunicare> pentru verificarea comunicaţiei cu serverul de monitorizare de la distanţă. Când este executată această funcţie, informaţiile despre aparat sunt trimise periodic către serverul de monitorizare de la distanţă. Pentru a utiliza această funcţie, este necesar să activaţi comunicaţia dintre aparat şi serverul care furnizează serviciul.
Puteţi imprima o listă care arată numărul de pagini utilizate pentru imprimare.
Raport Rezultat  <Raport contor>
Pentru informaţii despre condiţiile de contorizare, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
810J-08H