Reglarea poziţiei de imprimare

Puteţi să reglaţi poziţia de imprimare când imprimarea este decalată sau iese în afara intervalului de imprimare. Poziţia de imprimare poate fi reglată pentru fiecare sursă de hârtie.
Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt setate corect înainte de a efectua reglarea poziţiei de imprimare.
Setarea sursei de hârtie de reglat (Custom Settings <Alimentare hârtie>  <Sursă alimentare hârtie implicită>)
Setarea modului de imprimare (1 faţă sau 2 feţe) de reglat (Custom Settings <Imprimare 2-feţe>)
Setarea tipului de hârtie pentru alimentare Specificarea formatului şi tipului de hârtie
Când efectuaţi reglarea poziţiei de imprimare, setaţi tipul corect de hârtie pentru sursa de hârtie, în loc să selectaţi <Liber>.

Pasul 1: Imprimarea poziţiei curente de imprimare

Puteţi să efectuaţi o imprimare de probă pentru a verifica direcţia şi distanţa pentru reglare.
1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Reglare/Întreţinere>  <Reglare calitatea imaginii>  <Reglare poziţie imprimare>.
3
Selectaţi <Probă de imprimare>  <Da> şi apăsaţi .
Se execută imprimarea de probă.

Pasul 2: Verificarea direcţiei şi a distanţei de reglare

Pe printul de probă sunt imprimate marcaje pentru verificarea poziţiei de imprimare. Poziţiile acestor marcaje determină direcţia şi distanţa pentru reglare. În mod normal, toate marcajele se imprimă pe marginea hârtiei.
Vizualizarea imprimării de probă
Marginea conducătoare a hârtiei imprimate este marginea de sus a printului de probă. Când luaţi hârtia, ţineţi minte care margine este marginea de sus.
 
Dimensiunea marcajelor pentru verificarea poziţiei de imprimare este prezentată mai jos.
 
Când poziţia de imprimare este decalată
Când marcajele pentru verificarea poziţiei de imprimare sunt decalate, este necesară reglarea poziţiei de imprimare. Direcţia poziţiei de imprimare poate fi specificată prin utilizarea unei valori pozitive (+) sau a unei valori negative (-), iar distanţa poate fi specificată în milimetri. Pentru a efectua reglarea pe verticală, setaţi o valoare negativă (-) pentru a deplasa poziţia de imprimare în sus sau o valoare pozitivă (+) pentru a deplasa poziţia de imprimare în jos. Pentru a efectua reglarea pe orizontală, setaţi o valoare negativă (-) pentru a deplasa poziţia de imprimare spre stânga sau o valoare pozitivă (+) pentru a deplasa poziţia de imprimare spre dreapta.
Direcţia verticală
 
Direcţia orizontală
 
În exemplul următor, deoarece este necesar să se deplaseze poziţia de imprimare cu 3,5 mm în sus şi cu 1,5 mm spre dreapta, specificaţi -3,5 mm în direcţia verticală şi +1,5 mm în direcţia orizontală.

Pasul 3: Reglaţi poziţia de imprimare pentru fiecare sursă de hârtie.

Reglaţi poziţia de imprimare după ce verificaţi direcţia şi distanţa pentru reglare. Poziţia de imprimare poate fi reglată în intervalul de la -3,5 mm până la +3,5 mm atât pe direcţie orizontală, cât şi pe direcţie verticală, în incremente de 0,1 mm.
1
Selectaţi <Setare> pe ecranul <Acasă>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi <Reglare/Întreţinere>  <Reglare calitatea imaginii>  <Reglare poziţie imprimare>.
3
Selectaţi sursa de hârtie de reglat sau <Comun> pentru a regla toate sursele de hârtie.
Reglarea poziţiei de imprimare pe direcţia verticală pentru imprimarea pe 2 feţe
Poziţia de imprimare pentru prima pagină (partea din faţă) a imprimării faţă-verso poate fi reglată cu <Comun>. Poziţia de imprimare pentru a doua pagină (verso) poate fi reglată cu setarea pentru fiecare sursă de hârtie.
Exemplu de reglare a poziţiei de imprimare
Prima pagină (partea din faţă)
Valoarea de setare pentru <Comun>  <Regl. verticală (prima faţă pt. 2-Feţe)>
Pagina a doua (verso)
Valoarea de setare pentru fiecare sursă de hârtie  <Regl. vertic. (1-Fţ/a 2-a fţ pt. 2-Feţe)>
4
Selectaţi direcţia de reglare şi combinaţia de imprimare pe o faţă/pe două feţe şi apăsaţi .
5
Setaţi valoarea de reglare şi apăsaţi .
Introduceţi valoarea pe baza rezultatului imprimării printului de probă utilizând /.
Pentru <Regl. verticală (prima faţă pt. 2-Feţe)>, poziţia de imprimare pentru toate sursele de hârtie este reglată cu valoarea introdusă.
Repetaţi paşii de la 3 până la 5 pentru a regla celelalte poziţii şi surse de hârtie.
6
Efectuaţi o imprimare de probă şi verificaţi dacă reglarea s-a efectuat corect. Pasul 1: Imprimarea poziţiei curente de imprimare
810J-08C