Reglarea automată a înregistrării culorilor şi a intensităţii culorilor

Aparatul efectuează reglarea automată (calibrarea) pentru a preveni înregistrarea incorectă a culorilor şi a asigura reproducerea corectă a intensităţii culorilor originale. Puteţi să setaţi timpul şi frecvenţa efectuării calibrării.
Înregistrarea incorectă a culorilor este fenomenul care apare când poziţia de imprimare se deplasează puţin pentru fiecare culoare şi rezultatul este o imprimare neclară.
Imagine cu înregistrare incorectă a culorilor
 
Imagine fără înregistrare incorectă a culorilor
Intensitatea culorilor se referă la intensitatea culorilor precum roşu, galben, verde, albastru şi violet.
Intensitatea culorilor nu este reprodusă
Original
Intensitatea culorilor este reprodusă
Efectuarea frecventă a calibrării poate să afecteze durata de viaţă a cartuşului de toner.
Efectuarea calibrării când nivelul de toner este scăzut poate afecta balansul de culori. Dacă apare acest simptom, se recomandă să înlocuiţi cartuşul cu nivel de toner scăzut. Verificarea volumului disponibil de consumabile
Calibrarea automată se efectuează în conformitate cu modificările din starea şi mediul aparatului.
1
Selectaţi <Setare>  <Reglare/Întreţinere>  <Reglare calitatea imaginii>  <Setări pt. calibrare completă automată>.
2
Setaţi <Timp pt. calib. completă auto la pornire> şi <Frecv. pt. calibrare completă auto>.
Timp pt. calib. completă auto la pornire
Selectaţi când să se efectueze automat calibrarea după ce este PORNITĂ alimentarea.
Frecv. pt. calibrare completă auto
Setaţi frecvenţa cu care se efectuează automat calibrarea. Setaţi acest element la <Mare> dacă înregistrarea incorectă a culorilor apare deseori.
810J-08A