Reducerea volumului de toner utilizat la imprimarea color

Remedierea surplusului de toner de pe hârtie poate cauza erori la imprimarea color, cum ar fi o serie de imagini secundare cu caractere sau linii foarte dense. Reducerea volumului de toner ce urmează a fi remediată poate îmbunătăţi această eroare.
Această funcţie poate îmbunătăţi următoarele erori.
Împrăştierea tonerului în jurul zonelor de culoare întunecată din imaginile imprimate
Fixarea slabă a tonerului într-un mediu cu temperatură scăzută
Întunecarea imaginilor imprimate pe folii în momentul proiectării
Utilizarea acestei funcţii poate avea un efect nefavorabil asupra calităţii imprimării color.
1
Selectaţi <Setare>  <Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Reglaţi volum toner pt. imprimare color>.
2
Selectaţi setarea pentru volumul de toner şi apăsaţi .
<Oprit> imprimă cu volumul standard de toner.
<Nivel 1> imprimă zone color întunecate cu un volum de toner puţin mai mic decât volumul standard.
<Nivel 2> imprimă în general cu un volum redus de toner.
810J-08E