Înlocuirea cartuşului de toner

Când tonerul începe să nu mai fie suficient sau s-a epuizat, se afişează un mesaj ce vă solicită să pregătiţi un nou cartuş de toner sau să efectuaţi o înlocuire a acestuia. Pregătiţi un nou cartuş de toner sau înlocuiţi cartuşul de toner conform mesajului afişat.

Măsuri de precauţie la înlocuirea cartuşului de toner

Nu atingeţi contactele () din interiorul aparatului. În caz contrar, se pot produce deteriorări ale aparatului.
Nu înlocuiţi cartuşele de toner până când nu apare mesajul care solicită acest lucru.
Asiguraţi-vă că ţineţi cartuşul de toner de mâner.
Pentru a evita zgârierea suprafeţei () tamburului din aparat sau expunerea acestuia la lumină. Nu atingeţi contactele electrice () sau memoria cartuşului de toner ().
Pentru detalii despre fiecare mesaj, consultaţi Soluţiile pentru fiecare mesaj.
Pentru informaţii privind numerele de produs pentru cartuşele de toner, consultaţi Consumabile.
Puteţi să verificaţi cantitatea de toner rămasă în prezent. Verificarea volumului disponibil de consumabile

Procedura de înlocuire a cartuşului de toner

Când înlocuiţi cartuşele de toner, urmaţi instrucţiunile prezentate în videoclip împreună cu cele scrise mai jos.
1
Deschideţi capacul frontal.
2
Trageţi afară cartuşul de toner.
3
Scoateţi cartuşul de toner de schimb din caseta protectoare.
4
Agitaţi cartuşul de toner de cinci sau şase ori, conform imaginii de mai jos, pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartuşului, apoi puneţi-l pe o suprafaţă plană.
Nu scoateţi capacul de protecţie al tamburului () în această etapă.
5
Îndepărtaţi capacul de protecţie al tamburului.
6
Instalaţi cartuşul de toner.
Aliniaţi cartuşul de toner cu ghidajul cartuşului de toner () şi împingeţi-l în locaş până când se opreşte.
Aveţi grijă ca porţiunea de tambur să nu se lovească de deschizătura locaşului.
Aşezaţi cartuşul de toner în locaşul marcat cu eticheta de culoare corespunzătoare ().
7
Închideţi capacul frontal.
810J-084