Înlocuirea recipientului de toner rezidual

Când recipientul de toner rezidual este aproape plin sau complet plin, se va afişa un mesaj care vă va solicita să pregătiţi un nou recipient de toner rezidual sau să îl înlocuiţi. Pregătiţi un nou recipient de toner rezidual sau înlocuiţi recipientul de toner rezidual existent conform mesajului afişat.

Măsuri de precauţie la înlocuirea recipientului de toner rezidual

Nu atingeţi contactele () din interiorul aparatului. În caz contrar, se pot produce deteriorări ale aparatului.
Nu înlocuiţi recipientul de toner rezidual înainte de apariţia pe ecran a mesajului care să solicite înlocuirea lui.
Recipientul de toner rezidual este un recipient pentru colectarea tonerului neutilizat ce rămâne la imprimare.
Pentru detalii despre fiecare mesaj, consultaţi Soluţiile pentru fiecare mesaj.
Pentru informaţii despre numărul de model al recipientului de toner rezidual, consultaţi Consumabile.
Puteţi verifica volumul curent de spaţiu ce rămâne în recipientul de toner rezidual.
Verificarea volumului disponibil de consumabile

Procedura de înlocuire a recipientului de toner rezidual

La înlocuirea recipientului de toner rezidual, se afişează şi procedura pe ecran. Verificaţi informaţiile afişate pe ecran pe lângă următoarea procedură.
1
Deschideţi capacul frontal.
2
Deschideţi capacul din stânga.
3
Scoateţi recipientul de toner rezidual împreună cu capacul din stânga.
Aveţi grijă să nu înclinaţi recipientul. Înclinarea recipientului de toner rezidual va duce la scurgerea tonerului colectat.
4
Scoateţi recipientul de toner rezidual din caseta de protecţie.
Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi recipientul de toner rezidual.
5
Instalaţi noul recipient de toner rezidual şi închideţi capacul din stânga.
6
Închideţi capacul frontal.
810J-085