Iniţializarea setărilor

 
Puteţi să iniţializaţi setările la valorile implicite din fabrică. Pentru a efectua iniţializarea, sunt necesare privilegii de administrator.
Înaintea iniţializării, asiguraţi-vă că nu există documente care sunt procesate sau care aşteaptă să fie procesate. Aceste documente vor fi şterse la efectuarea iniţializării.
Nu opriţi aparatul în timpul iniţializării. Dacă procedaţi astfel, pot apărea defecte în memoria aparatului.
Iniţializarea poate să dureze şi peste 30 de minute până la finalizare. Aparatul nu poate fi utilizat în timpul procesului de iniţializare.
Înainte de a efectua iniţializarea
Faceţi copii de rezervă ale datelor importante sau exportaţi-le într-un fişier.
Informaţii pentru setarea aparatului Importul/exportul setărilor
Informaţii de autentificare a utilizatorilor înregistrate la dispozitivul local pentru autentificare personală Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
Când se utilizează o parolă pentru a proteja setările politicii de securitate
Este necesară introducerea parolei pentru a se executa <Iniţ. toate set. fără setări de reţea> sau <Iniţializare toate datele/setările>. Utilizarea unei parole pentru protejarea setărilor politicii de securitate

Iniţializarea setărilor reţelei

Puteţi să iniţializaţi setările de reţea la valorile implicite din fabrică.
<Setare> <Setări administrare> <Gestionare date> <Iniţializare setări de reţea> <Da>

Iniţializarea setărilor panoului

Puteţi să iniţializaţi diferitele setări la valorile implicite din fabrică.
<Setare> <Setări administrare> <Gestionare date> <Iniţ. toate set. fără setări de reţea> <Da>
Setările de reţea nu sunt iniţializate.

Iniţializarea tuturor datelor/setărilor

Puteţi să restabiliţi toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică.
<Setare> <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Iniţializare toate datele/setările>  <Da>.
Deşi informaţiile despre jurnalul de lucrări pot fi şterse prin iniţializarea tuturor datelor/setărilor, rezultatul imprimării raportului pentru toate datele/setările este înregistrat în jurnalul de imprimări. Verificarea stării şi a istoricului de imprimare
De asemenea, este posibil să selectaţi individual unele setări ale aparatului şi să le restabiliţi la valorile implicite din fabrică. Setări/Înregistrare
810J-05F