Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului

Puteţi limita comunicarea doar către dispozitive cu adresele MAC specificate, sau puteţi bloca dispozitivele cu adresele MAC specificate, dar puteţi permite alte comunicări.
Această funcţie este indisponibilă când aparatul este conectat la o reţea LAN wireless sau la o linie secundară.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [Outbound Filter] sau [Inbound Filter] pentru [MAC Address Filter].
Pentru a restricţiona datele trimise de la aparat la un computer, selectaţi [Outbound Filter]. Pentru a restricţiona datele primite de la un computer, selectaţi [Inbound Filter].
4
Specificaţi setările pentru filtrarea pachetelor.
Selectaţi condiţia preliminară (politica implicită) pentru a permite sau a respinge comunicarea altor dispozitive cu aparatul şi apoi specificaţi adresele MAC pentru excepţii.
[Use Filter]
Selectaţi caseta pentru a restricţiona comunicarea. Debifaţi caseta pentru a dezactiva restricţiile.
[Default Policy]
Selectaţi condiţia preliminară pentru a permite sau a respinge comunicarea altor dispozitive cu aparatul.
[Reject]
Selectaţi pentru a accepta pachetele de comunicare doar când sunt trimise sau recepţionate de la dispozitive ale căror adrese MAC sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt interzise.
[Allow]
Selectaţi pentru a bloca pachetele de comunicare când sunt trimise sau recepţionate de la dispozitive ale căror adrese MAC sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt permise.
5
Specificaţi adresele exceptate.
Introduceţi adresa MAC în caseta text [Address to Register] şi faceţi clic pe [Add].
Nu trebuie să delimitaţi adresa cu cratimă sau cu două puncte.
Dacă adresele MAC sunt introduse incorect, este posibil să nu mai puteţi accesa aparatul din IU la distanţă, caz în care trebuie să setaţi <Filtru adrese MAC> la <Oprit>. <Reţea>
Dacă s-a selectat [Reject] pentru un filtru extern
Pachetele cu difuzare multiplă şi pachetele care sunt transmise nu pot fi filtrate.
6
Faceţi clic pe [OK].
Ştergerea unei adrese MAC de la excepţii
Selectaţi o adresă MAC şi faceţi clic pe [Delete].
Utilizarea panoului de operare
De asemenea, puteţi activa sau dezactiva filtrarea adreselor MAC din <Setare> în ecranul <Acasă>. <Reţea>
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
810J-04A