Restricţionarea utilizării suporturilor de memorie

Deşi suporturile de memorie precum dispozitivele de memorie USB oferă comoditate, acestea pot fi şi surse de scurgere a informaţiilor dacă nu sunt gestionate corespunzător. Această secţiune descrie procedura pentru interzicerea utilizării suporturilor de memorie, pentru a preveni imprimarea datelor salvate pe suporturile de memorie. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de administrator.
Selectaţi <Setare> <Setări funcţie> <Accesare fişiere> <Setări suport memorie> <Utilizaţi funcţia tipărire> <Oprit>.
810J-04Y