Verificarea stării şi a jurnalelor

Puteţi utiliza IU la distanţă pentru a verifica starea documentelor care aşteaptă să fie procesate, precum şi jurnalele pentru documentele care au fost procesate. Puteţi verifica, de asemenea, starea aparatului, cum ar fi informaţiile despre erori şi cantitatea de consumabile rămasă.
Când se utilizează gestionarea autentificărilor personale, puteţi să restricţionaţi dreptul unor utilizatori de a efectua operaţii cu lucrările altor utilizatori, pe ecranul <Monitor Statut>. <Restricţ. acces la lucr. altor utiliz.>

Verificarea stării printurilor

Puteţi să verificaţi starea documentelor care aşteaptă să fie imprimate. Puteţi, de asemenea, să prelucraţi un document înaintea celorlalte sau să anulaţi un document.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] de sub [Print]

Butoane pentru operaţii

[Cancel]: Imprimarea este anulată. Documentul anulat este şters şi nu poate fi recuperat.
[Print Next]: Documentul este prelucrat imediat după finalizarea documentului curent.
[Pause]: Puteţi să anulaţi imprimarea. Faceţi clic pe [Resume] pentru a relua imprimarea unui document, care a fost întreruptă.

Pictograma Document

Faceţi clic pe pictogramă pentru a afişa informaţiile detaliate despre document.

Verificarea jurnalului de lucrări

Puteţi afişa un jurnal pentru documentele care au fost imprimate sau primite.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Datele jurnalului pot fi exportate şi salvate ca fişier CSV (*.csv) pe computer.

Selectarea funcţiei

Selectaţi funcţia pe care doriţi să o verificaţi şi faceţi clic pe [Display]. Funcţiile afişate pot varia în funcţie de modelul aparatului şi de echipamentul opţional.

Verificarea stării aparatului

Puteţi verifica o varietate de informaţii despre aparat, cum ar fi informaţiile despre erori, cantităţile de hârtie şi de toner rămase, informaţiile despre echipamentele opţionale ataşate şi numărul total de pagini care au fost imprimate până acum.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  Selectaţi elementul pe care doriţi să îl verificaţi
810J-053